Video nadzorni sistemi

 Kamere za video nadzor

Video-nadzorni sistemi postajajo dandanes vse bolj potrebni za video nadzor delovnih procesov, ljudi in premoženja. Čedalje več delovnih procesov zahteva od nas stalno prisotnost, a žal je to nemogoče. Video-nadzorni sistemi omogočajo kontrolo in nadzor delodajalcev in hkrati omogočajo organiziranje optimalnih delovnih procesov, s katerimi bodo ohranili svojo učinkovitost in uspešno nastopali na konkurenčnem trgu.

Kamere za video nadzor so v zadnjem času močno prisotne tudi pri stanovanjskih objektih. Najbolj smiselna je uporaba IP video nadzornih sistemov kot nadgradnja protivlomnega varnostnega sistema. Kamere za video nadzor so namreč odličen pripomoček za rekonstrukcijo dogodkov ob aktiviranju alarmnega sistema. Skoraj vsi video nadzorni kompleti omogočajo tudi pregled slike preko interneta (video nadzor preko interneta); nadzor imate lahko kar preko pametnega telefona.

Pri sami zasnovi sistema naj ne bo edino merilo cena opreme video nadzornega sistema. Vedno se najprej vprašajte, kaj od sistema pričakujete in svoje zahteve ter želje predstavite. Nakup ni preprosta naloga. Veliko je namreč dejavnikov, ki vplivajo na končno uporabnost kamer za video nadzor in kakovost slik. Za zasnovo in vgradnjo kakovostnega sistema po sprejemljivi ceni so potrebna leta izkušenj.

 

Video nadzorni sistemi- opremaOprema video-nadzornih sistemov je v zadnjih letih najhitreje napredovala. Hkrati z razvojem tehnologije je cena postala bolj dostopna. Bistvena prednost današnjih video nadzornih kompletov je nadomeščanje analogne tehnologije z digitalno. Za arhiviranje posnetkov se uporabljajo digitalni mrežni snemalniki. Sestavni deli video-nadzornega sistema so kamere za video nadzor in digitalni snemalnik ter seveda povezave med njimi. Slika prostora, ki jo kamera za video nadzor zajame se prenese v digitalni mrežni snemalnik, kjer se obdela in po potrebi tudi arhivira v spomin snemalnika. Za zagotovitev kvalitetne slike je potrebna kamera večje ločljivosti. Ločljivost posnete slike, prikazane na lokalnem zaslonu, ki je priključen na snemalnik, pa je odvisna od snemalnika samega. Signal, ki ga kamera oddaja je lahko analogen – analogni sistem– ali digitalen – IP video nadzorni sistem. IP kamere uporabljajo paketni prenos podatkov po protokolu TCP/IP. Posnetki, ki se arhivirajo v spomin snemalnika, imajo neko ločljivost in kvaliteto, katero določa snemalnik. 

 

Naj kakovostne kamere za video nadzor poskrbijo za varnost vašega premoženja in vas samih.