Protipožarni sistemi

Področje protipožarnih sistemov je postalo izjemno pomembno in praktično ni več novogradenj, ki bi se izognile omenjenemu področju z namenom zavarovanja ljudi in imetja. Število sistemov za opozarjanje požara je v porastu (tako v svetu kot v Sloveniji), tehnologije so postale raznovrstne, zahteve naročnikov pa so vedno bolj usmerjene k integraciji, daljinski kontroli in visoki stopnji zaupanja.

 Požarna varnost

Številne študije kažejo, da sistemi za požarno varnost oziroma protipožarni sistemi znatno zmanjšujejo skupno število mrtvih v požarih. Toliko prej se odkrije požar, toliko večja možnost je, da v požaru ne bo žrtev in prav tako večje materialne škode ter prekinitve poslovnih procesov (seveda ob postavki, da je požarni alarmni sistem pravilno projektiran in inštaliran). Za pravilno projektiranje priotipožarnega sistema je potrebno upoštevati različne kriterije kot so: pogoji za gorenje, potencialni načini razvoja požara, efekt višine in konfiguracija stropa, ventilacija in temperatura prostora ...

Namen požarnih alarmov je torej preventiva in zmanjševanje žrtev, pa tudi zmanjševanje materialne škode, ki jih povzroči požar. Splošni namen požarne varnosti je zaznava požara in opozarjanje pred nastankom materialne škode in človeških žrtev. Izbira požarnih detektorjev je ključna sestavina uporabne funkcije sistema, je potrebno veliko pozornosti nameniti načela delovanja, področja in omejitev posameznih vrst detektorjev.                                                    

Regulativne in normativne osnove:

Požarni alarmVsaka država oziroma pooblaščena organizacija predpisuje norme, ki jih je potrebno upoštevati pri proizvodnji, uporabi in vzdrževanje opreme protipožarnega sistema (požarna varnost - zakon). Obstajajo norme za vse elemente protipožarne zaščite, a le nekateri se nanašajo na avtomatične detektorje za javljanje požara. Poleg teh pravil oz. standardov pa so tudi pravila v gradbeništvu, ki se nanašajo na požarno varnost – seveda odvisno od vrste gradnje in njene namembnosti se določajo pogoji, ki morajo izpolnjevati pogoje protipožarnih sistemov. Izdelki oz. posamezni deli protipožarnega alarmnega sistema morajo biti testirani in preverjeni za skladnost posameznih norm in obstajajo pooblaščeni laboratoriji za testiranje opreme, ki izdajo potrdilo, da je posamezni izdelek skladen s predvideno normo.

 

V Sloveniji področje protipožarne zaščite predpisuje standard EN 54.