Protipožarna centrala

Protipožarna centrala predstavlja glavno kontrolno enoto protipožarnega sistema. Njena funkcija je obdelava signalov, ki jih sprejema od senzorjev in ostalih elementov sistema ter prenos signala. Seveda centrala zagotavlja tudi napajanje vsem elementov sistema in pri protipožarnih sistemih je velikega pomena avtonomija sistema v primeru izpada omrežnega napajanja. Pri podjetju Mobicom zagotavljamo protipožarno varnost v šolah in vrtcih, na gradbiščih, v večstanovanjskih objektih,..

Glede na razvoj tehnologije, danes ločimo dva tipa požarnih central:

Konvencionalna požarna centrala

Centrale so so veliko uporabljale v preteklosti, danes jih lahko najdemo v preprostejših objektih, predvsem zaradi cenovne ugodnosti, vendar mesto prevzemajo adresabilni sistemi. Konvencionalna požarna centrala ima eno ali več linij, na katero so povezani protipožarni senzorji. V promeru proženja protipožarnega sistema, dobimo samo informacijo, katera linija je v alarmu, na pa tudi, kateri senzor je prožen.   

Adresabilna požarna centrala                                    

So se na trgu pojavile okoli leta 1980 in od tedaj naprej se neprestano izpopolnjujejo in izboljšujejo. Tudi adresabilna protipožarna centrala ima eno ali več linij oz. zank, največkrat se uproblja izraz "loop". Glede na uporabljen protokol, ja lahko v eno zanko vezanih več kot 100 naprav (senzorjev, modulov, siren...). Vsaka naprava v zanki pa ima svoj naslov, tako da požarna centrala nadzira prav vsak posamezen element v zanki. V primeru proženega sistema protipožarne zaščite, je točno definirano, kateri senzor je alarm prožil in ukrepanje je enostavno. Sistemi omogočajo tudi enostavno povezavanje v mrežo in gradnjo z neomejenih številom senzorjev.

 

V prodajnem programu ADS lahko najdete dve adresabilni protipožarni centrali z eno oz. dvema linijama.

 Požarna centrala