Varovanje v oblaku

17. 06. 2013

Trendi

V bodoče lahko pričakujemo tudi video nadzor kot storitev – VsaaS (Video Surveillance as a Service) in najem infrestrukture IaaS (Infrestructure as a Service). Uporabnik ne bo več lastnik sistema, ampak opremo in storitev enostavno najame – s tem mu je zagotovljena velika procesorska moč in neomejen arhiv. Storitev je zanimiva zlasti z vpeljavo analitike – strošek ni več število kanalov, ampak generiranje poročil (npr. trgovina plačuje za mesečno poročilo o številu kupcev, čas pri prodajnih policah, pot kupcev....). Povezovanje varnostnih in komercialnih poti.