Programiranje alarmnih central DSC

21. 08. 2012

Aktualno

Najnovejša verzija protivlomnih central in nova serija GSM/GPRS komunikatorjev GS2060/GS2065 proizvajalca DSC omogočata oddaljeno programiranje omenjenih central preko GPRS omrežja. To je zagotovljeno ob uporabi naslednjih GSM/GPRS modulov in protivlomnih central DSC ter seveda DLS IV programske opreme:
- GS2060 in centrale serije NewPower,
- TL260GS in centrale serije NewPower,
- GS2065 in centrala Alexor,
- TL265GS in centrala Alexor.
Z omenjeno funkcijo je tako omogočen dostop do protivlomnega sistema na vsakem koraku. Seveda lahko protivlomni sistem preko programske opreme DLS IV tudi poljubno upravljate (vklop/izklop, pregled napak …). Sama povezava je nadzorovana in kriptirana tako, da morebitni nepooblaščeni posegi praktično niso možni.