Začeli smo s praktičnim izobraževanjem na Srednji strojni in kemijski šoli v Ljubljani

20. 11. 2014

Aktualno

Pravijo, da je potrebno znanje deliti oz. da kdor ni sposoben razložiti še tako napredne tehnologije pet letnemu otroku, verjetno samo prikriva svoje neznanje. Na Srednji strojni in kemijski šoli na Aškerčevi v Ljubljani imajo program izobraževanja tehnik varovanja in z 11.11. smo pričeli s praktičnim izobraževanjem. Tehnik varovanja je nov program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je nastal na osnovi izhodišč in programov na nacionalni ravni in na osnovi mednarodnih primerjav izobraževalnih programov v Nemčiji, na Finskem in Nizozemski. Glede na to, da je znotraj izobraževalnega programa tudi praktično izobraževanje, smo se odločili, da priskočimo na pomoč. Učilnico smo opremili z 12 delovnimi panoji, na katerih bodo lahko dijaki dodobra spoznali DSC alarmne sisteme – od samaga začetka, pravilnega povezovanja posameznih elementov do programiranja sistema in predaje sistema uporabniku – skratka, praktični del, ki je nujen za vsakega tehnika varovanja. Končni rezultat izobraževanja bo ta, da bo vsak dijak sposoben samostojno povezati, programirati in predati DSC alarmni sistem uporabniku.