Posodobljena navodila za serijo alarmnih central NewPower

05. 06. 2014

Aktualno

Programske verzije central se spreminjajo in navodila za uporabo, ki omogočajo poznavanje in uporabo vseh funkcij alarmnega sistema so še kako pomembna. Odločili smo se, da posodobimo navodila za serijo alarmnih central NewPower, v katera smo zajeli vse novosti, ki jih prinaša programska verzija 4.5. Navodla so na voljo v tiskani obliki - v kolikor ste založili navodila z vaš DSC alarmni sistem nas pokličite, poslali vam jih bomo po pošti.