Mobicom PREMIUM podpora

02. 09. 2013

Aktualno

Z mesecem septembrom bomo na naši strani dodali vsebine s tehničnimi informacijami, ki jih dnevno posredujemo našim partnerjem in uporabnikom. Naša želja je, da vsako vprašanje in težavo rešimo čimhitreje, rešitev pa objavimo tudi na naši strani, da bo informacija na voljo vsem. Na straneh PREMIUM podpore lahko najdete kratka navodila za uporabo, koristne informacije, rešitve problemov... vse, s čimer se srečujejo uporabniki naših proizvodov.