Glavna enota kontrole pristopa - kontroler

Glavna enota kontrole pristopa- kontrolerSignale kartic in čitalcev obdeluje glavna kontrolna enota kontrole pristopa. Njena naloga je verifikacija podatkov in izvajanje ustrezne akcije. Običajno se na posamezni kontroler lahko priključita dva ali štirje čitalci. V primeru večjega sistema se kontrolerji lahko medsebojno povezujejo in omogočajo izgradnjo kompeksnih sistemov. Pri kontroli časa in pristopa je pomembno, da je v sistemu kontroler, na katerega se zapisujejo podatki in ostanejo v spominu. To pomeni, da sistem deluje popolnoma samostojno, brez nadzornega računalnika. Nadzorni računalnik se uporablja samo za konfiguracijo sistema, lahko pa na njemu spremljamo tekoče dogajanje. Kontrolna enota vključuje kontrolo za krmiljenje električnih ključavnic, dodatne alarmne vhode in izhode.