Dodatki

Ročne tipke

Panik tipke omogočajo takojšnje proženja protipožarnega sistema in so običajno nameščene ob vhodih/izhodih v objekt.

Dodatni izhodni moduli

Velikokrat je potrebno ob proženem sistemu krmiljenje zunanjih naprav in sistemov, ki ob proženem protipožarnem sistemu spremenijo delovanj oz. preprečijo širjenje požara. Največkrat se tako uporabljajo dodatni relejni moduli, ki imajo lahko funkcijo:
•odpiranj/zapiranje vrat
•aktivacija sistema gašenja
•aktivacija siren
•spuščanje dvigal
•kontrola prezračevanja
•odpiranje/zapiranje loput

 Dodatki