Alarmni komunikatorji in prenos signala

Obstaja več možnosti poročanja o proženju alarmnega sistema:

 

Uporaba analogne telefonske linije


Prenos alarmnega signala preko analogne linijeUporaba analogne PSTN linije je bila najbolj razširjena za prenos alarmnega signala centrale na vaš GSM telefon ali na varnostno nadzorni center. V zadnjih letih se je zelo razširila digitalna telefonija. Praktično vsi operaterji (Siol, T-2, Amis …) omogočajo poleg internetnih storitev tudi storitev telefonije. Ta oblika telefonske linije pa ni primerna za prenos alarmnih signalov. Za to obstaja več razlogov, vendar je bistveni med njimi nezanesljiv prenos. V kolikor imate na objektu še vedno klasično analogno linijo PSTN, obstaja možnost, da se jo uporabi za klicanje alarmne centrale. Pri vezavi analogne telefonske linije vedno posvetite pozornost temu, da je alarmna centrala priključena prva, pred ostalimi telefoni v objektu.

 

Prenos preko GSM/GPRS omrežja                                                                                                                        

GSM komunikatorV primeru prekinitve zemeljske telefonske linije PSTN je možen prenos GSM alarmnega signala preko GSM/GPRS omrežja. V tem primeru se poleg alarmne centrale vgradi GSM pozivnik, ki lahko deluje samostojno ali kot podpora zemeljski liniji. Potrebno je skleniti naročniško razmerje pri poljubnem mobilnem operaterju, saj je SIM kartica obvezna za delovanje modula. Sam GSM komunikator omogoča prenos na varnostno nadzorni center preko GSM omrežja, kar predstavlja vsak mesec razmeroma velik strošek. Iz tega razloga je proizvajalec omogočil prenos tudi preko GPRS omrežja. Pogoj za uspešen prenos preko GPRS omrežja je povezava na ustrezen varnostno nadzorni center (npr. Varnost Maribor, Rival VTS...). Sam strošek prenosa je zanemarljiv. V kolikor ne želite povezave na katerega izmed varnostno nadzornih centrov, je možno tudi, da vas alarmni sistem obvesti o alarmu na vaš mobilni telefon (zato fraza "GSM alarmi"). To se lahko izvede kot splošno opozorilo o alarmu preko klica, ali pa kot podrobna informacija v SMS sporočilu o tem kateri senzor se je sprožil.

 

Internetni vmesnik Envisa Link


V zadnjem času narašča povpraševanje po vmesniku, ki bi omogočal upravljanje alarmnega sistema kar preko pametnega telefona. Modul EnvisaLink 4 je zmogljiv TCP-IP vmesnik za DSC in Honeywell Vista alarmne centrale. Omogoča pregled stanja in kontrolo alarmne centrale preko standardnega web vmesnika ali pametnega telefona. Modul je prilagojen končnemu uporabniku, njegova uporaba je enostavna. Samodejno poskrbi za nadgradnje in omogoča, da je zadnja programska verzija vedno na voljo. Vmesnik omogoča kontrolo nad vašim alarmnim sistemom kjerkoli na svetu, potrebujete le internetno povezavo in lahko iz katerekoli oddaljene lokacije vaš alarmni sistem vklopite/izklopite, imate pregled nad dogodki, pregled statusa sistema, sprejem alarmnih dogodkov preko elektronske pošte... Vmesnik podpira pametne telefone: iPhone, Android, Windows in Blackberrry.

 

Prenos preko WLAN omrežja

Prenos alarmnih sporočil pa je možen tudi preko interneta. Pogoj za prenos preko interneta je ustrezen internetni vmesnik serije T-Link. Pogoj je tudi 24urni nemoten internetni dostop na objektu preko poljubnega kabelskega operaterja. Strošek samega vmesnika je primerljiv s stroškom uporabe GSM komunikatorja v primeru GPRS prenosa.