Alarmna centrala - osnovna enota varnostnega sistema

Alarmna centrala predstavlja glavno kontrolno enoto protivlomnega alarmnega sistema. Njena funkcija je obdelava signalov, ki jih sprejema od senzorjev in tipkovnic, krmiljenje siren ter prenos alarmnega signala. Alarmna centrala za svoje delovanje vedno potrebuje omrežno napajanje, transformator za prilagoditev napetosti in akumulator. Vsak alarm za hišo je neodvisen od mrežnega napajanja. V primeru izpada centrala in s tem celoten sistem deluje normalno. Običajno je elektronika  skrita v kovinski omarici, kjer je mesto tudi za transformator in akumulator. V primeru novogradnje je možno kovinsko omarico vgraditi tudi podometno in s tem še povečati stopnjo mehanske zaščite.


Alarmne centrale se razlikujejo po številu področij in številu particij. Področje alarmne centrale pomeni vhod, na katerega se veže senzor protivlomnega alarmnega sistema, particija pa je ločen sistem, tako da lahko posamezen del alarmne naprave deluje povsem samostojno.

 

Alarmna centrala

 

 Danes imajo praktično vse alarmne centrale vgrajen komunikator, ki omogoča vezavo na telefonsko linijo. Kam bo  klicala v primeru alarma je odvisno od nastavitev sistema. Centrala lahko pokliče nadzorni center in s pomočjo tonskega formata – največkrat Contact ID  - v samo nekaj sekundah prenese številko objekta, s katerega prihaja alarm ter področje, ki je proženo. Na podlagi teh informacij intervencijska skupina natančno ve mesto in področje vloma. Programirana je lahko tudi tako, da pokliče privatno telefonsko številko – mobilni telefon ali zemeljsko številko.


Za učinkovito kontrolo delovanja imajo alarmne centrale tudi spomin dogodkov, ki vse podatke zapisuje v eeprom centrale. Običajno omogočajo shranjevanje zadnjih 128 ali 256 dogodkov, kar nam omogoča učinkovit nadzor dogajanja v preteklosti in možnost spreminjanja nastavitev parametrov za optimizacijo delovanja.


 NEKAJ FUNKCIJ ALARMNE CENTRALE


 RAZNOLIKOST GESEL – geslo omogoča vklop, izklop sistema alarmne naprave in možnost dostopa do menijev nastavitev. Tudi najmanjša centrala v družini DSC ima kar 32 različnih gesel. Raznolikost gesel je pomembna v primeru, ko je v sistemu več uporabnikov, saj lahko vršimo kontrolo uporabnika – vsaka uporaba posameznega gesla se zapiše v spomin dogodkov. Nadzorni center točno razpozna, katero geslo je bilo uporabljeno in lahko sledimo uporabnikom (enostaven način kontrole pristopa). Geslo za programiranje sistema je ločeno od gesel uporabnikov in ne omogoča vklopa ali izklopa sistema.

SPOMIN DOGODKOV – izrednega pomena je čim večji spomin dogodkov, saj lahko iz dogajanja v preteklosti natančno definiramo morebitni problem ali uporabnike, ki so do sistema dostopali. Večje alarmne centrale imajo spomin za 3000 zadnjih dogodkov.

PARTICIJE – particija lahko deluje kot popolnoma samostojen sistem z ločenimi gesli, področji, avtomatskimi vklopi. V praksi to pomeni, da imamo v eni centrali več samostojnih sistemov. Največja centrala v skupini DSC lahko deluje kot 32 popolnoma ločenih sistemov.

FUNKCIJSKE TIPKE – nekatere funkcije alarmne naprave (vklop, vklop v nočnem režimu, pregled spomina ...) boste vsakodnevno uporabljali. DSC centrale omogočajo uporabo funkcijskih tipk, ki s preprostim pritiskom izvršijo programirano funkcijo.

NASTAVITEV ZVOKA TIPKOVNICE – akustična indikacija vstopa in izstopa je nastavljiva, tako z jakostjo kot vrsto zvoka.


AVTOMATSKI VKLOPI – da preprečimo možnost nevključenega sistema, imajo vse alarmne naprave možnost programiranja sistema za samodejni vklop vsak dan ob določeni uri.

 

ŠTIRI ALI ŠEST MESTNA GESLA – za preprečitev zlorabe gesla je možno izbirati gesla dolžine šestih znakov.

BREZŽIČNE RAZŠIRITVE –vsako DSC alarmno centralo je možno nadgraditi z modulom za sprejem brezžičnih signalov in enostavno izgradnjo sistema brez žic. Največja centrala omogoča do 64 brezžičnih področij.

PC-LINK – Z uporabo posebnega priključnega kabla, imenovanega PC-link, je možno sistem popolnoma programirati z uporabo računalnika in programske opreme DLS2002 ali DLS 4.